ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-06 Zarządzenie zmieniające Uchwałę Nr I/63/2018 Zarządu Gminy Pszczew z dnia 04.01.2001r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewie w gospodarowanie zasobem gminnym 0050.206.2018 Obowiązujący
2 2018-04-06 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 0050.205.2018 Obowiązujący
3 2018-04-04 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pszczew, przeznaczonej do zamiany 0050.204.2018 Obowiązujący
4 2018-03-30 Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok 0050.203.2018 Obowiązujący
5 2018-03-20 Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pszczew na lata 2018-2028 0050.202.2018 Obowiązujący
6 2018-03-21 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 0050.111.2016 Wójta Gminy Pszczew w sprawie ustalenia opłat za najem obiektów o użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie 0050.201.2018 Obowiązujący
7 2018-03-20 Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie ZUK pomieszczeń użytkowych 0050.200.2018 Obowiązujący
8 2018-03-20 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie na 2018 rok 0050.199.2018 Obowiązujący
9 2018-03-22 Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Pszczew XLII.282.2018 Obowiązujący
10 2018-03-22 Uchwała w sprawie „ programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” na 2018 rok XLII.281.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu