ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 5315
Ogłoszenia o pracy 22010
Aktualne 7440
W toku 12529
Wyniki 25091
Zamówienia publiczne 70551
Aktualne 48114
W toku 28718
Wyniki 33603
Archiwalne 38119
Wyniki innych postępowań 30395
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2511
Przetargi 86039
Akty prawne 262779
Rejestr informacji o środowisku 111865
Oświadczenia majątkowe 92080
Urząd Gminy 4302
Dane 4447
Godziny urzędowania 3370
Stanowiska pracy 4342
Regulamin Organizacyjny 2855
Organ wykonawczy 2548
Wójt 3012
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2296
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1232
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 16514
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2439
Organ stanowiący 3235
Przewodniczący Rady Gminy 2684
Rada Gminy Pszczew 4226
Komisje Rady Gminy 4115
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 3621
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 7676
Protokoły z sesji 1353
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 11501
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 3156
Interpelacje 1616
Informacje Ogółne 2108
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 44006
Druk interpelacji 3357
Planowany termin sesji w dniu 4796
Rejestr Klubów Radnych 1871
Informacja Wójta Gminy Pszczew 662
Organy pomocnicze - Sołectwa 2154
Sołectwa 3200
Fundusz Sołecki 375
Jednostki Organizacyjne 2533
Gminne Jednostki Oświaty 4236
Gminny Ośrodek Kultury 3778
OPS i ŚDS 3638
Zakład Usług Komunalnych 3162
Budżet 2612
Informacje dotyczące budżetu 8414
Prawo lokalne 2594
Statut 2317
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 2989
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 2831
Zagospodarowanie przestrzenne 3013
Ogłoszenia i Obwieszczenia 94167
Informacje 4848
Informacje nieudostępnione 2139
Petycje 1631
Podatki i opłaty 3873
Wzory deklaracji i informacji 9141
Opłata od posiadania psów 3310
Podatek od środków transportowych 2266
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 5631
Opłata Miejscowa 2829
Opłata Targowa 692
Kontakty i współpraca 2123
Współpraca z zagranicą 1976
Przynależność gminy do stowarzyszeń 1931
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 27111
Ochrona Środowiska 4003
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1628
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 2935
Decyzja Środowiskowa 4574
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2211
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2343
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1823
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 3201
Karty Usług 2727
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 23428
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 23338
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 28690
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4764
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17919
OŚWIATA 5971
SPRAWY ORGANIZACYJNE 6926
TURYSTYKA 3021
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 6335
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3028
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1273
Kontrole 1407
Zewnętrzne 673
Wewnętrzne 2789
Karta Dużej Rodziny 1271
Informacje Ogólne 618
Pytania i odpowiedzi 596
Dokumenty do pobrania 644
Ponowne wykorzystywanie 887
RODO 303

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 553800
Redakcja biuletynu 1844
Mapa serwisu 1919
Statystyki 1862
Kanały RSS 1467
Kontakt 14351
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu