ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 4843
Ogłoszenia o pracy 19711
Aktualne 6315
W toku 11344
Wyniki 22203
Zamówienia publiczne 63344
Aktualne 43823
W toku 25988
Wyniki 30525
Archiwalne 34262
Wyniki innych postępowań 27649
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2072
Przetargi 73082
Akty prawne 226274
Rejestr informacji o środowisku 95523
Oświadczenia majątkowe 77810
Urząd Gminy 3968
Dane 4031
Godziny urzędowania 3069
Stanowiska pracy 3900
Regulamin Organizacyjny 2591
Organ wykonawczy 2348
Wójt 2684
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2125
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1148
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 15362
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2281
Organ stanowiący 2942
Przewodniczący Rady Gminy 2444
Rada Gminy Pszczew 3841
Komisje Rady Gminy 3785
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 3292
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 7040
Protokoły z sesji 1205
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 9551
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 2836
Interpelacje 1463
Informacje Ogółne 1936
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 35996
Druk interpelacji 2940
Planowany termin sesji w dniu 4249
Rejestr Klubów Radnych 1751
Informacja Wójta Gminy Pszczew 611
Organy pomocnicze - Sołectwa 1992
Sołectwa 2868
Fundusz Sołecki 247
Jednostki Organizacyjne 2355
Gminne Jednostki Oświaty 3720
Gminny Ośrodek Kultury 3453
OPS i ŚDS 3312
Zakład Usług Komunalnych 2890
Budżet 2421
Informacje dotyczące budżetu 7253
Prawo lokalne 2395
Statut 2096
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 2748
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 2623
Zagospodarowanie przestrzenne 2695
Ogłoszenia i Obwieszczenia 81501
Informacje 4216
Informacje nieudostępnione 1943
Petycje 1170
Podatki i opłaty 3592
Wzory deklaracji i informacji 8155
Opłata od posiadania psów 2998
Podatek od środków transportowych 2034
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 5075
Opłata Miejscowa 2484
Opłata Targowa 476
Kontakty i współpraca 1931
Współpraca z zagranicą 1817
Przynależność gminy do stowarzyszeń 1768
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24013
Ochrona Środowiska 3582
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1455
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 2720
Decyzja Środowiskowa 4083
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2037
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2135
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1666
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 2831
Karty Usług 2483
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 20966
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 20377
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 26281
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4166
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15970
OŚWIATA 5458
SPRAWY ORGANIZACYJNE 6326
TURYSTYKA 2813
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 5815
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 2738
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1178
Kontrole 1299
Zewnętrzne 625
Wewnętrzne 2448
Karta Dużej Rodziny 1162
Informacje Ogólne 573
Pytania i odpowiedzi 554
Dokumenty do pobrania 593
Ponowne wykorzystywanie 798

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 478990
Redakcja biuletynu 1695
Mapa serwisu 1761
Statystyki 1738
Kanały RSS 1346
Kontakt 13024
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu