ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 5888
Ogłoszenia o pracy 24293
Aktualne 8426
W toku 13608
Wyniki 28124
Zamówienia publiczne 77708
Aktualne 52778
W toku 32078
Wyniki 37143
Archiwalne 41970
Wyniki innych postępowań 33682
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2870
Przetargi 100056
Akty prawne 300074
Rejestr informacji o środowisku 126529
Oświadczenia majątkowe 105858
Urząd Gminy 4652
Dane 4853
Godziny urzędowania 3615
Stanowiska pracy 4788
Regulamin Organizacyjny 3101
Organ wykonawczy 2739
Wójt 3313
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2436
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1320
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 17494
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2621
Organ stanowiący 3460
Przewodniczący Rady Gminy 2888
Rada Gminy Pszczew 4588
Komisje Rady Gminy 4422
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 3934
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 8301
Protokoły z sesji 1480
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 13497
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 3466
Interpelacje 1710
Informacje Ogółne 2295
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 52582
Druk interpelacji 3653
Planowany termin sesji w dniu 5388
Rejestr Klubów Radnych 1998
Informacja Wójta Gminy Pszczew 733
Organy pomocnicze - Sołectwa 2275
Sołectwa 3547
Fundusz Sołecki 490
Jednostki Organizacyjne 2718
Gminne Jednostki Oświaty 4724
Gminny Ośrodek Kultury 4116
OPS i ŚDS 3972
Zakład Usług Komunalnych 3413
Budżet 2768
Informacje dotyczące budżetu 9454
Prawo lokalne 2766
Statut 2535
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 3210
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3041
Zagospodarowanie przestrzenne 3307
Ogłoszenia i Obwieszczenia 107044
Informacje 5446
Informacje nieudostępnione 2337
Petycje 2136
Podatki i opłaty 4120
Wzory deklaracji i informacji 10072
Opłata od posiadania psów 3579
Podatek od środków transportowych 2455
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 6242
Opłata Miejscowa 3130
Opłata Targowa 871
Kontakty i współpraca 2277
Współpraca z zagranicą 2138
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2067
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 29769
Ochrona Środowiska 4458
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1774
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 3133
Decyzja Środowiskowa 5248
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2381
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2505
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1973
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 3573
Karty Usług 2974
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 26143
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 26742
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 31518
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5249
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20149
OŚWIATA 6629
SPRAWY ORGANIZACYJNE 7602
TURYSTYKA 3247
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 6956
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3239
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1350
Kontrole 1499
Zewnętrzne 721
Wewnętrzne 3081
Karta Dużej Rodziny 1368
Informacje Ogólne 658
Pytania i odpowiedzi 640
Dokumenty do pobrania 687
Ponowne wykorzystywanie 960
RODO 707
Taryfy 221
Wybory samorządowe 2018 2374

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 630116
Redakcja biuletynu 1991
Mapa serwisu 2074
Statystyki 2021
Kanały RSS 1566
Kontakt 15465
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu