ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 4125
Ogłoszenia o pracy 17061
Aktualne 5307
W toku 10092
Wyniki 17448
Zamówienia publiczne 54632
Aktualne 37946
W toku 22107
Wyniki 25728
Archiwalne 28853
Wyniki innych postępowań 23371
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1320
Przetargi 55511
Co i jak załatwić 1975
Wydziały 1382
Sprawy 1204
Sprawy petentów 1580
Akty prawne 177657
Rejestr informacji o środowisku 66921
Oświadczenia majątkowe 58717
Urząd Gminy 3413
Dane 3272
Godziny urzędowania 2536
Stanowiska pracy 3234
Regulamin Organizacyjny 2116
Organ wykonawczy 2036
Wójt 2250
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1776
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 984
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 13313
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 1962
Organ stanowiący 2576
Przewodniczący Rady Gminy 2026
Rada Gminy Pszczew 3237
Komisje Rady Gminy 3108
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 2777
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 5976
Protokoły z sesji 1024
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 6508
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 2371
Interpelacje 1257
Informacje Ogółne 1625
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 26040
Druk interpelacji 2304
Planowany termin sesji w dniu 3337
Rejestr Klubów Radnych 1534
Informacja Wójta Gminy Pszczew 507
Organy pomocnicze - Sołectwa 1726
Sołectwa 2359
Fundusz Sołecki 20
Jednostki Organizacyjne 2063
Gminne Jednostki Oświaty 2962
Gminny Ośrodek Kultury 2942
OPS i ŚDS 2895
Zakład Usług Komunalnych 2415
Budżet 2101
Informacje dotyczące budżetu 5843
Prawo lokalne 2068
Statut 1730
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 2343
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 2288
Zagospodarowanie przestrzenne 2232
Ogłoszenia i Obwieszczenia 65838
Informacje 3161
Informacje nieudostępnione 1639
Petycje 527
Podatki i opłaty 3180
Wzory deklaracji i informacji 6619
Opłata od posiadania psów 2436
Podatek od środków transportowych 1662
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 4216
Opłata Miejscowa 1920
Opłata Targowa 121
Kontakty i współpraca 1615
Współpraca z zagranicą 1498
Przynależność gminy do stowarzyszeń 1521
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 18655
Ochrona Środowiska 2930
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1150
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 2355
Decyzja Środowiskowa 3397
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1737
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 1783
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1459
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 2093
Karty Usług 2154
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 17574
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 16805
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 22467
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3452
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13188
OŚWIATA 4538
SPRAWY ORGANIZACYJNE 5278
TURYSTYKA 2473
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 4880
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 2317
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1015
Kontrole 1125
Zewnętrzne 539
Wewnętrzne 1943
Karta Dużej Rodziny 998
Informacje Ogólne 493
Pytania i odpowiedzi 484
Dokumenty do pobrania 507
Ponowne wykorzystywanie 639

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 381284
Redakcja biuletynu 1454
Mapa serwisu 1500
Statystyki 1522
Kanały RSS 1137
Kontakt 10936
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu