ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Aktualności 3679
Ogłoszenia o pracy 15099
Aktualne 4787
W toku 9234
Wyniki 15609
Zamówienia publiczne 48453
Aktualne 34533
W toku 20573
Wyniki 22726
Archiwalne 26087
Wyniki innych postępowań 20773
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok 1022
Przetargi 48259
Co i jak załatwić 1807
Wydziały 1265
Sprawy 1100
Sprawy petentów 1424
Akty prawne 154614
Rejestr informacji o środowisku 55321
Oświadczenia majątkowe 51755
Urząd Gminy 3091
Dane 2854
Godziny urzędowania 2230
Stanowiska pracy 2831
Regulamin Organizacyjny 1889
Organ wykonawczy 1851
Wójt 1985
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1589
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 882
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 11725
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 1764
Organ stanowiący 2326
Przewodniczący Rady Gminy 1827
Rada Gminy Pszczew 2817
Komisje Rady Gminy 2642
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok 2506
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 5374
Protokoły z sesji 945
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 5048
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 2108
Interpelacje 1115
Informacje Ogółne 1450
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 22032
Druk interpelacji 1839
Planowany termin sesji w dniu 2805
Rejestr Klubów Radnych 1372
Informacja Wójta Gminy Pszczew 444
Organy pomocnicze - Sołectwa 1576
Sołectwa 2030
Jednostki Organizacyjne 1858
Gminne Jednostki Oświaty 2530
Gminny Ośrodek Kultury 2577
OPS i ŚDS 2620
Zakład Usług Komunalnych 2110
Budżet 1928
Informacje dotyczące budżetu 5102
Prawo lokalne 1844
Statut 1544
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 2107
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 2049
Zagospodarowanie przestrzenne 1981
Ogłoszenia i Obwieszczenia 56769
Informacje 2733
Informacje nieudostępnione 1480
Petycje 273
Podatki i opłaty 2763
Wzory deklaracji i informacji 5447
Opłata od posiadania psów 2050
Podatek od środków transportowych 1423
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 3541
Zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew. 1642
Kontakty i współpraca 1457
Współpraca z zagranicą 1347
Przynależność gminy do stowarzyszeń 1370
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 15332
Ochrona Środowiska 2565
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 955
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 2063
Decyzja Środowiskowa 3036
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1531
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 1549
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 1341
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 1724
Karty Usług 1932
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 15506
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 14732
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 19972
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3114
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11493
OŚWIATA 3976
SPRAWY ORGANIZACYJNE 4530
TURYSTYKA 2230
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 4257
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 2084
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 928
Kontrole 1028
Zewnętrzne 500
Wewnętrzne 1696
Karta Dużej Rodziny 906
Informacje Ogólne 448
Pytania i odpowiedzi 447
Dokumenty do pobrania 476
Ponowne wykorzystywanie 552

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 334010
Redakcja biuletynu 1332
Mapa serwisu 1354
Statystyki 1372
Kanały RSS 1037
Kontakt 9801
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu