ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP ARCHIWUM 2015 20
Sesje Rady Gminy Pszczew ONLINE 1232
Aktualności 6886
Ogłoszenia o pracy 27166
Aktualne 9677
W toku 14750
Wyniki 32404
Przetargi 116610
Zamówienia publiczne 87581
Aktualne 59242
W toku 36418
Wyniki 42580
Archiwalne 47916
Wyniki innych postępowań 38070
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3339
Akty prawne 354814
Rejestr informacji o środowisku 148381
Oświadczenia majątkowe 125112
Organ wykonawczy 3126
Wójt 4051
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2643
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew 1458
Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew Kadencja 2014-2018 18943
RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 2857
Organ stanowiący 3948
Przewodniczący Rady Gminy 3230
Rada Gminy Pszczew 5297
Komisje Rady Gminy 4908
Plan Pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok 4503
Projekty Uchwał i materiałów sesyjnych 9678
Protokoły z sesji 1651
Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 16337
Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 29
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 4052
Interpelacje 1843
Informacje Ogółne 2469
Interpelacje Wnioski i Odpowiedzi 64940
Druk interpelacji 4120
Planowany termin sesji w dniu 6397
Rejestr Klubów Radnych 2180
Informacja Wójta Gminy Pszczew 813
Organy pomocnicze - Sołectwa 2454
Sołectwa 3963
Fundusz Sołecki 677
Jednostki Organizacyjne 2958
Gminne Jednostki Oświaty 5272
Gminny Ośrodek Kultury 4457
OPS i ŚDS 4509
Zakład Usług Komunalnych 3675
Urząd Gminy 5303
Dane 5302
Godziny urzędowania 3919
Stanowiska pracy 5589
Regulamin Organizacyjny 3491
Budżet 3035
Informacje dotyczące budżetu 10858
Prawo lokalne 3013
Statut 2726
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 3505
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 3272
Zagospodarowanie przestrzenne 3577
Ogłoszenia i Obwieszczenia 124914
Informacje 6203
Informacje nieudostępnione 2535
Petycje 2883
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 33087
Podatki i opłaty 4645
Wzory deklaracji i informacji 11605
Opłata od posiadania psów 3913
Podatek od środków transportowych 2738
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku 7163
Opłata Miejscowa 3559
Opłata Targowa 1130
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 201
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3512
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1452
Ochrona Środowiska 4896
UCHWAŁA NR XXII.139.2016 w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” 1965
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 3369
Decyzja Środowiskowa 5933
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pszczew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2612
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczew 2669
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczew 2148
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczew 4095
Karty Usług 3192
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 29381
ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DODATKI MIESZKANIOWE 31617
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 35099
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5975
DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22300
OŚWIATA 7360
SPRAWY ORGANIZACYJNE 8369
TURYSTYKA 3488
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 7714
Karta Dużej Rodziny 1471
Informacje Ogólne 709
Pytania i odpowiedzi 686
Dokumenty do pobrania 739
Kontrole 1632
Zewnętrzne 781
Wewnętrzne 3471
RODO 1163
Ponowne wykorzystywanie 1047
Konsultacje 52
Taryfy 462
Kontakty i współpraca 2441
Współpraca z zagranicą 2320
Przynależność gminy do stowarzyszeń 2253

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 734822
Redakcja biuletynu 2203
Mapa serwisu 2274
Statystyki 2174
Kanały RSS 1683
Kontakt 16899
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu